Padėkos

PADĖKOS UŽ 2020 METUS:

 • už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje Sausio 13 -ąją  -Laivės gyvėjų dieną paminėti, Tarptautinės teisingumo komisijos direktoriaus;
 • už dalyvavimą Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje “Vėl plazda trispalvės”, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30 – osioms metinėms;
 • už kūrybišką ir inovatyvų ugdymą, organizuojant projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“, veiklas nuotoliniu būdu, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto  prezidentės;
 • už dalyvavimą iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 20“, užkrečiamų ligų ir Aids centro direktoriaus,
 • už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio16 - osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje, Tarptautinės  komisijos vykdomojo direktoriaus;
 • už aktyvų dalyvavimą Respublikos ikimokyklinių įstaigų sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai -2020“, Respublikos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentės;
 • už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodo-je „Žibintų šviesoje“, Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės;
 • už žaislų gamybą ir eglutės puošimą prie H. Šojaus dvaro „Saldžios kalėdos“, Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorės.

*****

PADĖKOS UŽ 2019 METUS:

 • už dalyvavimą respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje "Raidelės prie raidelės susideda žodelis", Klaipėdos l/d "Boružėlė" direktorės R. Dimienės;
 • už dalyvavimą renginyje "Valgykim sveikiaus - mes galim", Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės K. Surplės, Šilutės rajono administracijos švietimo skyriaus vedėjos D. Butvydienės;
 • už Šilutės l/d "Raudonkepuraitės" ansamblio "Čiulbuonėliai" dalyvavimą Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso "Dainų dainelė" rajoniniame etape, Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos D. Budvytienės;
 • už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje, skirtai paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną ir kurtą tolerancijos švyturį, tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus R. Račinsko;
 • už dalyvavimą 10-ajame ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginyje "Aš, tėtis ir mama-sportiška šeima", Šilutės lopšelio-darželio "Žibutė" direktorės;
 • už dalyvavimą respublikinėje priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje "Šeimos fotosesija vaiko akimis", Šilutės lopšelipo-darželio "Ginterėlis" direktorės;
 • už dalyvavimą rajono ikimokyklinių įstaigų festivalyje "Virš marių saulelė, o širdy-giesmelė", Šilutės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitės" l.e.p. direktorės;
 • už dalyvavimą stebuklingo pasakų miesto kūrime, žaislų ir eglutės papuošimų gamyboje, Šilutės H. Šojaus direktorės I. Skablauskaitės;
 • diplomas Šilutės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitė" komandai, 2019 m. respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės" II-ojo etapo laureatei, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės D. Gudzinevičiūtės
 • diplomas Šilutės lopšelio-darželio "Raudonkepuraitė" komandai, 2019 m. respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės" tapusiai finalininke, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės D. Gudzinevičiūtės;
 • diplomas už dalyvavimą  2019 m. respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės", Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės D. Gudzinevičiūtės;
 • už dalyvavimą respublikiniame ekologiniame-meniniame projekte "Bėg Šyšelė vingrodama būrin vaikus sukviesdama", Šilutės lopšelio-darželio "Pušelė" direktorės.

*****

PADĖKOS UŽ 2018 METUS:

 • už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ą etapa, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės;
 • respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto II etapo laureatei, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės;
 • už ugdytinių parengimą ir dalyvavimą Šilutės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šventėje ,,Kelionė pasakų takais", Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorės;
 • už kūrybiškas idėjas, orginalumą dalyvaujant respublikiniame konkurse ,,Mes - šimtmečio vaikai"  (skirtas Lietuvos 100 -mečio atkūrimui), Radviliškio lopšelio-darželio ,,Eglutė" direktorės;
 • už aktyvų dalyvavimą Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimui skirtame projekte ,,Lietuva ąžuolo šakose", Žibų pradinės mokyklos direktorės;
 • už dalyvvaimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje Sausio 13 -ąją  -Laivės gyvėjų dieną paminėti, Tarptautinės teisingumo komisijos direktoriaus;
 • už dalyvavimą Tarptautinėje iniciatyvoje „Šokis Žemei“, asociacijos „Gyvoji planeta“;
 • už vaikų parengimą ir dalyvavimą iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 18“, užkrečiamų ligų ir Aids centro direktoriaus;
 • už prisijungimo prie pilietinės iniciatyvos, skirtos Tarptautinei tolerancijos dienai, Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus;
 • už žaislų gamybą ir eglutės puošimą prie H. Šojaus dvaro, Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorės;
 • už dalyvavimą akcijoje „100 žingsnelių Lietuvai“, Šilutės l/d. „Žibutė“ direktorės;
 • už dalyvavimą respublikinėje sporto pramogoje  „Nykštukų bėgimas. Žiema 2018“, Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktorės.