Padėkos

PADĖKOS UŽ 2024 METUS:

 • ​už aktyvų dalyvavimą Respulikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatinimo akcijoje ,,Aš bėgu - 2024 ", Republikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotjoų aociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" prezidentės Ritos Juozapaitienės, 2024 m. balandis;
 •   už dalyvavimą sporto pramogoje ,,Velykų kiškių bėgimas  - 2024", direktorės Tatjanos Losikienės, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Giraitė",  2024 m. balandis;

 

PADĖKOS UŽ 2023 METUS:

 •  už paramą vėžiu sergantiems vaikams, direktorės Justinos Žukauskienės, ,,Mamų unija", 2023 m. lapkritis;
 • už sėkmingą tarptautinį ,,Solidarumo bėgimas 2023" organizavimą, už bendradarbiavimą bei vaikų įkvėpimą, Rasa Dičpetrienė, organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ generalinės direktorės,  2023 m.  rugsėjis;
 • už prisidėjimą ir dalyvavimą ,,Šilutės miesto šventės 2023" erdvių puošimo miesto simboliu  - žuvytėmis, Jūratės Pancerovos, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorės,  2023 m. gegužė;
 • už dalyvavimą respublikiniame konkurse ,,Gamink su Sveikatiada", Lauros Blaževičiūtės, projekto prezidentės, 2023 m. birželis;
 • už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2023", Dainos Guidzinavičiūtės, LTOK prezidentės, Dianos Nausėdienės, projekto globėjos,  2023 m.  birželis;
 • už lietuvių tradicinių šokių, papročių puoselėjimą ir dalyvavimą rajoniniame Šilutės lopšelio-darželio ,,Pušelė" Sekminių renginyje ,,Piemenėliai virto kūlio", Živilės Šveikauskienės, Šilutės lopšelio-draželio ,,Pušelė" direktorės, 2023 m. gegužė;
 • už respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2023" veiklų organizavimą įstaigoje, LTOK prezidentės Dainos Guidzinavičiūtės ir Dianos Nausėdienės, projketo globėjos, 2023m. balandis;
 • už dalyvvaimą nacionaliniame renginyje ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023" - ,,SSM banga 2023", Raimonda Jaruškevičienė, Šilutės lopšelio-draželio ,,Žibutė" direktorės, 2023 m. balandis;
 • už dalyvavimą respublikiniame priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių kūrybinių konstrukcijų parodoje-konkurse ,,Lego Lietuva", Romnao Šarpanovo, Šilaulių TECH direktoriaus, 2023 m. balandis;
 • už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Gyvasis tautos žiedas", skirtoje išradingai paminėti Kovo 11 -osios -Lietuvos nepriklausomybės dieną, Ronaldo Račinsko, Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus,  2023 m. kovas;
 • ​už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje prisiminti ir paminėti laisvės gynėjų dieną  -sausio 13 -ąją, Ronaldo Račinsko, Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus,  2023 m. sausis;

PADĖKOS UŽ 2022 METUS:

 • už respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto  ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2022” orgnizavimą įstaigoje, Lietuvos mažųjų  žaidynių globėjos Dianos Nusėdienės, LTOK prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės;
 • už skirtą laiką ir idėjas, įgyvendinant projekto ,,Sveikatiada” 2021-2022 mokslo metų veiklas ugdymo įstaigoje, projekto vadovės Lauros Blaževičiūtės;
 • už  aktyvų dalyvavimą rytinėje mankštoje (flashmobe) „Laikas keltis“ ir bendradarbiavimą minint pasaulinę sveikatos dieną,  Lietuvos respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojų asociacijos prezidentės Ritos Juozapaitienės;
 • už kartu minėtą Tarptautinę Tolerancijos dieną lapkričio 16 – ąją ! Džiaugiamės, kad ugdote bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę,  Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas;
 • už sėkmingą organizavimą Solidarumo bėgimas 2022. Dėkojame už nuoširdų bendradarbiavimą bei mokinių įkvėpimą daryti gerus darbus!, organizacijos „Gelbėkit vaikai“ generalinė direktorės Rasos Dičpetrienės;
 • už aktyvų dalyvavimą Europos Judumo savaitės renginyje „Judėkime saugiai ir tvariai“, Šilutės mero Vytauto Laurinaičio ir Visuomenės sveikatos biuro direktorės Kristinos Siurplės;
 • už organizavimą ir dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meninės raiškos festivalyje „Augu aš su dainele“, Šilutės lopšelio-darželio direktorės Vidmantės Miliauskaitės -Merncės;
 • už prisidėjimą, puošiant eglučių alėją prie  H. Šojaus dvaro. Jūsų dėka mūsų mieste nušvito balta kalėdinė pasaka, Šilutės muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės.

PADĖKOS UŽ 2021 METUS:

 • už respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021” oragnizavimą įstaigoje, Lietuvos mažųjų  žaidynių globėjos Dianos Nusėdienės, LTOK prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės;
 • už pastangas ir prisidėjimą įgyvendinant projekto ,,Sveikatiada” 2020-2021 mokslo metų veiklas ugdymo įstaigoje,  projektovadovė Lauros Blaževičiūtės;
 • už puikų dalyvavimą ,,Sveikatiados konkurse ,,Šokio virusas”, projekto vadovė Laura Blaževičiūtė;
 • už puikų dalyvavimą  ,,Sveikatiados konkurse ,,Pietų kovos”, projekto vadovė Laura Blaževičiūtė;
 • už  dalyvavimą  respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje ,,Pilys mena Lietuvos didybę”, Joniškio lopšelio-darželio ,,Saulutė” direktorės Linos Balčiūnienės;
 • už dalyvavimą respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Linksmieji seniai besmegeniai”, Tytuvėnų lopšelio-darželio direktorės Daivos Žilinskienės;
 • už organizavimą tradicinį respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro kolektyvų festivalį  ,,Virš marių širdelė, o širdy – giesmelė”, Šilutės lopšelio-darželio direktorės pavaduotojos ugdymui, laikinai ėjusios direktorės pareigas Zenutės Nausėdienės;
 • už Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimo organizavimą bendruomenėje. Džiaugiamės, kad perduodate žinią jaunai kartai, apie pakantumą ir toleranciją, tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas;
 • už aktyvų dalyvavimą 2021 metų sausio 13 d. visoje Lietuvoje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija”, skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės mūsų Tautos pergalės prieš agresorių 30-ąsias metines, kurias organizavo tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas;
 • už prisidėjimą, kuriant eglučių alėją prie  H. Šojaus dvaro. Jūsų dėka mūsų mieste atgimėgrožis ir pasaka, Šilutės muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės.

 

Informacija atnaujinta 2024-04-26