Padėkos

PADĖKOS UŽ 2018 METUS:

 • už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ą etapa, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės;
 • respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto II etapo laureatei, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės;
 • už ugdytinių parengimą ir dalyvavimą Šilutės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šventėje ,,Kelionė pasakų takais", Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorės;
 • už kūrybiškas idėjas, orginalumą dalyvaujant respublikiniame konkurse ,,Mes - šimtmečio vaikai"  (skirtas Lietuvos 100 -mečio atkūrimui), Radviliškio lopšelio-darželio ,,Eglutė" direktorės;
 • už aktyvų dalyvavimą Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimui skirtame projekte ,,Lietuva ąžuolo šakose", Žibų pradinės mokyklos direktorės;
 • už dalyvvaimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija", skirtoje Sausio 13 -ąją  -Laivės gyvėjų dieną paminėti, Tarptautinės teisingumo komisijos direktoriaus;
 • už dalyvavimą Tarptautinėje iniciatyvoje „Šokis Žemei“, asociacijos „Gyvoji planeta“;
 • už vaikų parengimą ir dalyvavimą iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 18“, užkrečiamų ligų ir Aids centro direktoriaus;
 • už prisijungimo prie pilietinės iniciatyvos, skirtos Tarptautinei tolerancijos dienai, Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus;
 • už žaislų gamybą ir eglutės puošimą prie H. Šojaus dvaro, Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorės;
 • už dalyvavimą akcijoje „100 žingsnelių Lietuvai“, Šilutės l/d. „Žibutė“ direktorės;
 • už dalyvavimą respublikinėje sporto pramogoje  „Nykštukų bėgimas. Žiema 2018“, Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktorės.

*****

PADĖKOS už 2017 m.

* už aktyvų dalyvavimą judėjimo akcijoje "Aktyvus rugsėjis 2017", Tautinio olimpinio komiteto prezidentės (rugsėjis);

*  už žailiukų gamybą ir dalyvavimą akcijoje "Žiba, tviska, kalėdos bunda", Šilutės muziejaus (gruodis);

už ugdytinių paruošimą ir dalyvvaimą konkurse "Švarių rankų šokis" (spalis);

už Šilutės rajono folkloro festivalio "Virš marių saulelė, o širdy - giesmelė" ORGANIZAVIMĄ (gegužė);

* už dalyvavimą Šilutės rajono folkloro festivalyje "Virš marių saulelė, o širdy - giesmelė" (gegužė);

* už dalyvavimą Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų menų savaitės "Pabūkime kartu" teatro dienoje "Kelionė pasakų takais" (balandis);

* už dalyvavimą respublikos renginyje "Veiksmo savaitė be patyčių 2017" (kovas);

*  už dalyvavimą respublikos projekte "Šokis žemei" (kovas);

* už pagalbą organizuojant 2017 m. respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą "Mažųjų olimpiada" (kovas);

* už dalyvavimą respublikos pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti (sausis).

 

PADĖKOS už 2016 m.

*  už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (sausis);

* už pagalbą organizuojant respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Mažųjų olimpiada 2016“, Tautinio olimpinio komiteto (vasaris);

* už dalyvavimą respublikinėje veiksmo savaitėje „Be patyčių“ ir bendradarbiavimą organizuojant renginius patyčių ir smurto prevencijos klausimais (kovas);

* už dalyvavimą rajoninėje teatro dienoje „Kelionė pasakų takais“ (kovas);

* už surengtą programą „Knygelių išminties lobiai“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai ir bibliotekų metams paminėti, F. Bajoraičio bibliotekoje (balandis);

* už dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Linkėjimai Telšiams“ (balandis);

* už dalyvavimą  jubiliejiniame rajono renginyje „Aš  šauniausias iš visų, į mokyklą išeinu“ (gegužė);

* už dalyvavimą  respublikinėje  pilietinėje iniciatyvoje „Taikos glėbys“, skirtoje Vaikų gynimo dienai (birželis);

* už aktyvumą respublikiniame konkurse „Švarių rankų šokis 2016“ (rugsėjis);

* už dalyvavimą respublikos konkurse UAB „Tarikkula“ ir UAB „Lrytas“ „Darželio spalvos 2016“ (spalis);

* už dalyvavimą rajono renginyje „Smalsučių atradimai“ (spalis);

* už dalyvavimą rajono etnokultūrinėje šventėje „Švents Martins staldelius užsklend“ (lapkritis);

* už dalyvavimą LR asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konkurse „Auklėtojas – geriausias žaidimų organizatorius“ (lapkritis);

* už aktyvumą  respublikinėje tolerancijos dienoje  „Tolerancijos paukštė“ (lapkritis).