Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ dirba 28 pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą (18 aukštasis, 4 aukštesnysis ir 4 studijuoja) ir įgijusių kvalifikacines kategorijas  (1 – II vadybinė, 10 – metodininko, 3 – vyresniosios mokytojos, 11 – mokytojos; 5 pedagogės yra baigusios magistrantūros studijas). Įstaigos pedagogai turi didelę darbo patirtį (15 ir daugiau metų), nuosekliai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (rajono, respublikos, užsienio), ieško kaitos ir inovacijų taikymo ugdymo procese.
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Vidmantė Miliauskaitė-Mencė

direktorė

aukštasis, magistras   

mokytoja-metodininkė

Zenutė Nausėdienė

pavaduotoja ugdymui

aukštasis

   II vadybinė kategorija           

Laimutė Toleikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja-metodininkė

Žibutė Šaulienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

mokytoja-metodininkė

Irena Gvildienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja-metodininkė

Brigita Norkuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja

Danguolė Sarapinavičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

mokytoja

Diana Valančienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja-metodininkė

Jūratė Miliuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

vyr. mokytoja

Ramunė Kunelienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja-metodininkė

Gražina Toleikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

mokytoja-metodininkė

Jurgita Šimkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistras

 mokytoja-metodininkė

Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė    

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

mokytoja-metodininkė

Saida Šaloninaitė-Miknevičienė
(vaiko priežiūros atostogose)

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistras

vyr. mokytoja

Dovilė Šaulytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis vyr. mokytoja
Valteris Matulis muzikos mokytojas aukštesnysis mokytojas-metodininkas
Sigita Balčytienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
Vida Vaišnorienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
Inga Šaulitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, studijuoja mokytoja
Samanta Grefelytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, studijuoja mokytoja
Evelina Sobolienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
Asta Sapetkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
Vaida Šideikienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, studijuoja mokytoja
Emilija Stepanenko ikimokyklinio ugdymo mokytoja studijuoja mokytoja
Inga Girskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
Sandra Mockienė logopedė, specialioji pedagogė aukštasis vyr. logopedė-specialioji pedagogė
Egidija Žukienė socialinė pedagogė aukštasis, magistras metodininkė
Veda Čekinskė psichologė aukštasis, magistras IV kategorija
     

 

Informacija atnaujinta 2024-03-13