Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ dirba 22 pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą (18 aukštasis, 4 aukštesnysis ir 2 studijuoja) ir įgijusių kvalifikacines kategorijas  (1 – II vadybinė, 9 – metodininko, 2 – vyresniosios auklėtojos, 1 - vyresniojo mokytojo, 10 – auklėtojų; 5 pedagogės yra baigusios magistrantūros studijas). Įstaigos pedagogai turi didelę darbo patirtį (15 ir daugiau metų), nuosekliai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (rajono, respublikos, užsienio), ieško kaitos ir inovacijų taikymo ugdymo procese.
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Vidmantė Miliauskaitė-Mencė

direktorė

aukštasis, magistras

 

Zenutė Nausėdienė

pavaduotoja ugdymui

aukštasis

II vadybinė kategorija

Laimutė Toleikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Žibutė Šaulienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Irena Gvildienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Brigita Norkuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, studijuoja

auklėtoja

Janina Starovoitovienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Diana Valančienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Jūratė Miliuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

vyr. auklėtoja

Ramunė Klymantienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Margarita Dambrauskaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistras

auklėtoja

Gražina Toleikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Jurgita Šimkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistras

 auklėtoja-metodininkė

Laura Zdanauskaitė – Lazaraitienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Saida Šaloninaitė-Miknevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, magistras auklėtoja
Dovilė Šaulytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Valteris Matulis muzikos mokytojas aukštesnysis vyr. mokytojas
Sigita Balčytienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Vida Vaišnorienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Indrė Sprainė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Aušra Noreikaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Evelina Sobolienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, studijuoja auklėtoja
Asta Sapetkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis, magistras auklėtoja
Egidija Žukienė socialinė pedagogė aukštasis, magistras metodininkė

 Įstaigos tvarka, vaikų maitinimu ir sveikata rūpinasi 23 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė