Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ dirba 19 pedagogų, turinčių pedagoginį išsilavinimą (13 aukštasis, 6 aukštesnysis ir 4 studijuoja iš jų 2 magistrą) ir įgijusių kvalifikacines kategorijas  (1 – II vadybinė, 6 – metodininko, 5 – vyresniosios auklėtojos, 1 - vyresniojo mokytojo, 6 – auklėtojos; dvi pedagogės yra baigusios magistrantūros studijas). Įstaigos pedagogai turi didelę darbo patirtį (15 ir daugiau metų), nuosekliai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (rajono, respublikos, užsienio), ieško kaitos ir inovacijų taikymo ugdymo procese.
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Zenutė Nausėdienė

direktorė l.e.p. aukštasis II vadybinė kategorija

Zenutė Nausėdienė

pavaduotoja ugdymui

aukštasis

II vadybinė kategorija

Laimutė Toleikienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Žibutė Šaulienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Irena Gvildienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Nijolė Petrošienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

vyr. auklėtoja

Janina Starovoitovienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Diana Valančienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Jūratė Miliuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja

Birutė Parakininkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Kristina Jurjonienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Gražina Toleikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Jurgita Šimkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistrė

 auklėtoja-metodininkė

Vidmantė Miliauskaitė - Mencė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

vyr. auklėtoja

Laura Zdanauskaitė – Lazaraitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis

auklėtoja

Monika Žeimienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja

Egidija Žukienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis, magistrė

auklėtoja

Saida Šaloninaitė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja
Valteris Matulis muzikos mokytojas aukštesnysis vyr. mokytojas

Dovilė Šaulytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

studijuoja

auklėtoja

 Įstaigos tvarka, vaikų maitinimu ir sveikata rūpinasi 21 aptarnaujančio personalo darbuotojų.