Pedagogai

Lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ dirba 19 pedagogų, turinčių pedagoginį išsilavinimą (13 aukštasis, 8 aukštesnysis ir 1 studijuoja) ir įgijusių kvalifikacines kategorijas  (1 – II vadybinė, 5 – metodininko, 6 – vyresniosios auklėtojos, 6 – auklėtojos; dvi pedagogės yra baigusios magistrantūros studijas). Įstaigos pedagogai turi didelę darbo patirtį (15 ir daugiau metų), nuosekliai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (rajono, respublikos, užsienio), ieško kaitos ir inovacijų taikymo ugdymo procese.
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Zenutė Nausėdienė

direktorė l.e.p. aukštasis II vadybinė kategorija

Zenutė Nausėdienė

pavaduotoja ugdymui

aukštasis

II vadybinė kategorija

Laimutė Toleikienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Žibutė Šaulienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Irena Gvildienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Nijolė Petrošienė

auklėtoja

aukštasis

vyr. auklėtoja

Janina Starovoitovienė

auklėtoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Diana Tubutienė

auklėtoja

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

Jūratė Miliuvienė

auklėtoja

aukštasis

auklėtoja

Birutė Parakininkienė

auklėtoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Kristina Jurjonienė

auklėtoja

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

Gražina Toleikienė

auklėtoja

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

Jurgita Novatorovienė

auklėtoja

aukštasis, magistrė

vyr. auklėtoja

Vidmantė Miliauskaitė - Mencė

auklėtoja

aukštasis

vyr. auklėtoja

Laura Zdanauskaitė – Lazaraitienė

auklėtoja

aukštasis

auklėtoja

Monika Žeimienė auklėtoja aukštasis auklėtoja

Egidija Žukienė

auklėtoja

aukštasis, magistrė

auklėtoja

Saida Šaloninaitė  auklėtoja aukštasis auklėtoja
Valteris Matulis muzikos mokytojas aukštesnysis vyr. mokytojas

Dovilė Šaulytė

auklėtoja

studijuoja

auklėtoja

 Įstaigos tvarka, vaikų maitinimu ir sveikata rūpinasi 21 aptarnaujančio personalo darbuotojų.