Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Moderni, besimokanti, bendradarbiaujanti, atvira naujovėms ugdymo(si) įstaiga, siekianti užtikrinti saugią ir sveiką aplinką visiems bednruomenės nariams.

 

MISIJA

Įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas, vadovaujantis priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo "Raudonkepuraitės kraitelė" programomis, nuolat atsinaujinančioje aplinkoje.

 

FILOSOFIJA

Šeimoje dedami esminiai gyvenimiški ir asmenybės ugdymo pamatai. Vaikai sužino pagrindines socialines taisykles. Šeimos įtakoje formuojasi jų nuostatos ir santykis su aplinka, vertybės. Švietimo įstaiga padeda šeimai ugdyti vaikus visapusiškai: intelektualiai, socialiai, emocionaliai ir fiziškai. Ugdymas vyksta per įvairias programas ir užsiėmimus. Pagal tematikas mokytojos padeda ugdytiniams mokytis ir patirti sėkmę ugdymo(si) procese, priimti sprendimus, skatina jų mąstymą, saviraišką, brandina pasitikėjimą savimi. Į bendrą veiklą stengiamasi įtraukti ir tėvus (atsižvelgiant į jų poreikius, lūkesčius), nes jie moka prisidėti prie savo vaikų ugdymo(si), padeda mokytojoms žvelgti į vaiko individualumą. Visi bendruomenės nariai siekia vaiko asmenybės ūgties.

 

VERTYBĖS

  • Šeima;
  • Sveikata;
  • Bendrystė;
  • Atsakingumas;
  • Pilietiškumas.
Informacija atnaujinta 2023-11-16