"Lašiukai"

Ikimokyklinio ugdymo grupė "Lašiukai"

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS, GRUPĖS AUKLĖTOJOS: Gražina Toleikienė, Nijolė Petrošienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Sonata Šimulynienė

 

 

  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių