"Lašiukai"

Lopšelio grupė "Lašiukai"

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS, GRUPĖS AUKLĖTOJOS: Gražina Toleikienė, Saida Šaloninaitė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Daiva Degutienė