"Lašiukai"

Lopšelio grupė "Lašiukai"

Šilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS: Sigita Balčytienė, Evelina Sobolienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Regina Lukoševičienė

Grupės telefono numeris - 868679734