"Smalsučiai"

Ikimokyklinio ugdymo grupė "Smalsučiai"  

Šilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis RaudonkepuraitėŠilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS: Vida Vaišnorienė, Ramunė Klimantienė
MOKYTOJOS PADĖJĖJA UGDYTINIUI: Asta Jakienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Regina Šaulienė

Grupės telefono numeris: 8 604 18801

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė