"Spalviukai"

Lopšelio grupė "Spalviukai"

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS, GRUPĖS AUKLĖTOJOS: Diana Valančienė, Jūratė Miliuvienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Dalia Komskienė