"Žirniukai"

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Žirniukai"

                    

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Laura Zdanauskaitė - Lazaraitienė, Žibutė Šaulienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Danguolė Radavičienė