"Žirniukai"

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Žirniukai"

                    

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Laura Zdanauskaitė - Lazaraitienė, Žibutė Šaulienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Danguolė Radavičienė

   

 

  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių