"Zuikiai"

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Zuikiai"

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Irena Gvildienė, Žibutė šaulienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Dalia Rudavičienė