"Zuikiai"

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Zuikiai"

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Irena Gvildienė, Žibutė šaulienė

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJA: Dalia Rudavičienė

 
  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių