ŠILUTĖS L/D „RAUDONKEPURAITĖ“ RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ FOLKLORO KOLEKTYVŲ FESTIVALIO „VIRŠ MARIŲ SAULELĖ, O ŠIRDY – GIESMELĖ“ NUOSTATAI

KVIEČIAME DALYVAUTI

/docs/Virš marių saulelė, o širdy-giesmelė nuostatai.pdf

  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių