Neformalus ugdymas

Atsižvelgdami į vaikų individualius gebėjimus, jų pasiekimus ir poreikius bei šeimos lūkesčius,  susitarimą su  bendruomene, teikiame  įvairias paslaugas mūsų ugdytiniams ir jų šeimoms.

Teikiamos  paslaugos:

  • Edukacines,  vaikų teisių apsaugos, vaikų sveikatinimo, vaiko globos ir priežiūros, kokybiško maitinimo, specialiųjų  poreikių ugdymo, socialinės atskirties integracijos, meninio ugdymo, vaikų judėjimo poreikio tenkinimo,  tėvų švietimo ir konsultavimo ir kt.

Papildomos (mokamos) paslaugos:

  • „Muzikos ir judesio ritmu” – ritminių šokių studija; įstaigos ugdytiniai turi galimybę 1-2 kartus per savaitę lankyti šokių studijos užsiėmimus, kuriuos veda profesionalūs šokių mokytojai;
  • „Mažasis krepšinis” – krepšinio vaikams pagrindai;
  • ,,Anglų kalbos pradmenys", anglų pamokėlės 5 -7 m. vaikams;
  • Popchoras ,,Spindulys" - vaikų vokalinių įgūdžių, sceninio judesio ir kultūros ugdymas nuo 4 metų ir vyresniems.