Paslaugų kainoraštis

MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ IR UGDYMO PASLAUGAS

LOPŠELIO GRUPĖSE:

 • 100% – 2,35 + 0,50 euro;  
 •   50% – 1,18 + 0,25 euro.

DARŽELIO GRUPĖSE:

 • 100% – 2,56 + 0,50 euro;  
 •   50% – 1,28 + 0,25 euro.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE:

 • 100% – 1,40 + 0,50 euro;
 •   50% – 0,70 + 0,25 euro.

 Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50%, kai:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų, pateikus apie tai patvirtinančius dokumentus pagal LR civilinio kodekso nuostatus, jeigu:
       * kitas paskelbtas mirusiu (pateikiama mirties liudijimo kopija);
       * kitas pripažintas nežinia kur esančiu (pateikiama teismo sprendimo kopija);
       * kitam apribota tėvų valdžia (pateikiama teismo sprendimo kopija);
       * kitas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje (pateikiama pažyma iš įkalinimo įstaigos);
 • vaiką augina vieniša mama (pateikiamas vaiko gimimo liudijimas, kuriame nėra įrašo apie tėvą);
 • vaiką augina viena išsituokus motina arba tėvas ir laikinai negauna vaiko išlaikymo lėšų (pateikiamas ištuokos liudijimas arba patvirtinta jo kopija ir pažyma iš antstolių kontoros apie tai, kad tėvas neduoda vaikui išlaikymo);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 ar daugiau kaip 18 metų, jeigu mokosi dieninėse visų tipų (ir aukštosiose) mokyklose, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą);
 • vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;
 • jeigu du vaikai (vienam iš jų - vyresniam) iš vienos šeimos lanko ikimokyklinę įstaigą.