2021/2022 M.M. projektas "Interaktyvių erdvių kūrimas lopšelyje-darželyje "Raudonkepuraitė"" - VIZITAI

2021/2022 M.M. projektas "Interaktyvių erdvių kūrimas lopšelyje-darželyje "Raudonkepuraitė""

Šilutės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" gavo dotaciją ir vykdys projektą "Inovatyvių aplinkų kūrimas Lopšelyje-darželyje "Raudonkepuraitė" (2022 02 01 - 2022 07 31). Numatomi partneriai Suomijos ir Norvegijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Projekto mobilumų įgyvendinimui partnerių paieška vyksta interaktyvioje erdvėje, nuotoliniu būdu. 

Partnerių paieška užtruko 3 mėnesius, planuotos I grupės šalys pasikeitė į II grupės šalis. Įgyvendinti mobilumo projektą projekto komanda vyks į Italiją"Newservice societa coperativa sociale"   ir Siciliją"FabLab Palermo" . Projekto komandą sudaro: Vidmantė Miliauskaitė-Mencė (direktorė), Sigita Balčytienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), Indrė Sprainė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja), Evelina Sobolienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).

Vizitas į Italija: Vizito metu Italijoje mobilumo dalyviai turėjo nuotolinį susitikimą su ,,Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos“ įkūrėja Elze di Meglio, kurio metu diskutavo apie virtualų mokymąsi, kaip vaikai yra įtraukiami, sudominami veiklomis, kaip vystėsi mokykla ir su kokiais iššūkiais susidūrė pandemijos laikotarpiu. Dalyvavo mokytojos Vilmos nuotolinėje pamokoje. Lankėsi privačiame darželyje „Agribioscuola Villa dei Cedri”, kur susipažino su Italijos švietimo sistema bei apsilankė darželio erdvėse, aplinkose, kuriose įrengtos, naudojamos skaitmeninės technologijos. Stebėjo užsiėmimus, analizavo kaip pasikeitė mokymas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis per pandemiją. Taip pat lankėsi “Istituto comprensivo paritario Suore Sacramentine” mokykloje, kur aptarė, diskutavo, stebėjo pamokas kaip skaitmeninės technologijos padeda pamokose specialiųjų poreikių vaikams, vaikams turintiems mokymosi sunkumų ir pan. “I.C.S. Via Napoli” pradinėje mokykloje stebėjo keletą pamokų, kurioje visose pamokose naudojamos skaitmeninės technologijos, mokymo turinys. Dalyviai išmoko kaip organizuoti nuotolinius užsiėmimus ir išlaikyti vaikų dėmesį jų metu, tobulino skaitmenines kompetencijas: sužinojome daugiau apie skaitmeninį turinį ir įrenginius (interaktyvūs žaidimai, išmaniosios lentos/ekranai, įvairios programėlės, planšetės, kompiuteriai, fotoaparatai ir kt.), jų naudojimą bei naudą pamokų/veiklų metu, dalinosi patirtimi.

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė

Vizitas į Siciliją: Mobilumas į Siciliją, Palermą darbo stebėjimui vyko gegužės 22 - 28 dienomis. Vizito metu buvo aplankytos  5 valstybinės ugdymo įstaigos: “Borgese - XXVII Maggio”, “Giuseppe Verdi” vidurinės mokyklos; “Aristide Gabelli”, “Francesco Orestano” pradinės mokyklos bei “FabLab” laboratorija. Projekto dalyviai susipažino su Sicilijos švietimo sistema, švietimo sistemos finansavimo modeliais, sužinojo su kokiais iššūkiais susidūrė ir kaip juos sprendė mokytojai ir specialistai pandemijos metu, tobulino kalbinius užsienio kalbos naudojimo įgūdžius, turėjo galimybę pažinti šalies ir miesto kultūrą bei jos monomentus. Darbo stebėjimo užsiėmimuose mobilumo dalyviai sužinojo kaip IKT integruojamos į ugdymo procesą, kaip vyksta vaikų ir mokytojų mokymas tolimesniam darbui pritaikant ir panaudojant interaktyviuosius Smart ekranus ir televizorius, nešiojamus kompiuterius ir plančetes, lazerius,  projektorius, 3D printerius, pamokose naudojant robotikos, modeliavimo bei kodavimo elementus, įvairias kompiuterines programas. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis IK technologijomis, jas išbandyti. Taip pat sužinojo kaip sėkmingai įtraukti IK technologijas į darželio lygmenį siekiant ugdymo proceso tobulinimo, kokias kompetencijas ir įgūdžius gali tobulinti ugdytiniai pritaikant IKT ugdymo procese ir darželio aplinkose, patobulino savo asmenines ir profesines kompetencijas. Užmegzti ryšiai, aptartos galimybės tolimesniam bendravimui

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė
     

Trumpas apibendrinimas: Mobilumų metu Italijoje mokytojai patobulino bendrąsias, asmenines ir profesines kompetencijas. Susipažinimas su naujomis technologijomis, mokymo būdais, darbo stebėjimo metu suteikė jiems gebėjimą pritaikyti naujai įgytas kompetencijas savo darbe, kuriant naujas interaktyvias erdves darželyje. Mokytojai ir direktorė parsivežė daug įspūdžių, motyvacijos, bendradarbiavimo ateityje idėjų, ryšių  su ugdymo įstaigomis, mokytojais.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-02-07