,,Steam kelionė po Lietuvą"

Pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas.

Projektas vykdomas 2022 metų vasario - kovo mėnesiais.

Šio projekto tikslas - per praktines veiklas, stebėjimus, bandymus, eksperimentus, inžinerija, ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, integruojant inovatyvias STEAM metodo veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei.

Virtualios kelionės po Lietuvą, po Šilutę, pažintis su Lietuvos regionais, tarmėmis, Lietuvos istorija, partnerių ir ugdytinių susitikimas per Zoom platformą.

2022-02-23 ,,Spalviukų” grupės virtualus susitikimas su Jonavos darželio ,,Dobilas”, ,,Boružėlių” grupės vaikais.

Pažintinė išvyka į F. Bajoraičio biblioteką, į H. Šojaus dvarą, į Šilutės miesto savivaldybę.

Visas projektas buvo vykdomas viešoje „TwinSpace“ erdvėje. Planuojamas galutinis produktas - bendros knygos sukūrimas, kurioje atsispindės įgyvendintos projekto veiklos, pasiekti rezultatai, tikslingos internetinės nuorodos, interaktyvių žaidimų nuorodos ir kt.

Informaciją pateikė ,,Spalviukų" gr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Diana Valančienė

 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
 • ,,Steam kelionė po Lietuvą
Informacija atnaujinta 2022-03-28