,,Tolerancijos miestas" Raudonkepuraitėje

Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad mes visi esame skirtingi.

Kaip ir kasmet mūsų l/d ,,Raudonkepuraitė“ bendruomenė lapkričio 16 d. prisidėjo prie Tarptautinės tolerancijos dienos pilietinės iniciatyvos ,,Tolerancijos miestas“.

Su ugdytiniais diskutavome ir aiškinomės žodžio Tolerancija reikšmę.  Meninės veiklos metu kūrėme namų maketus, apie kuriuos vaikai svajoja ir juose norėtų gyventi. Tradicijų kiemelyje sukūrėme miestą su užrašais ant namų - DRAUGYSTĖ,  AČIŪ, ATJAUTA, LABAS, PAGARBA, PAGALBA, ŠYPSENA, ATSIPRAŠYMAS... Laikantis karantino reikalavimų tradicijų kiemelyje dainavome, deklamavome apie draugystę, draugus, šokome šokį ,,Dinamitas“ skirtą Tarptautinei vaikų draugystės iniciatyvai MATAU TAVE. Po šokio ugdytiniai su mokytojomis pradėjo kelionę po savo sukurtą ,,Tolerancijos miestą".  

Patirtus įspūdžius ir emocijas kelionėje po ,,Tolerancijos miestą“ ugdytiniai perteikė savo piešiniuose.

 

  • ,,Tolerancijos miestas
  • ,,Tolerancijos miestas
  • ,,Tolerancijos miestas