Savivalda

Įstaigoje išskirtinis vaidmuo tenka savivaldai.

 

TARYBA

 

Įstaigos taryba telkia bendruomenę kilniam tikslui ir uždavinių įgyvendinimui, siūlo ir priima  sprendimus. Renkama ar atnaujinama kiekvienų mokslo metų pradžioje vieneriems metams.

Šiuo metu įstaigos tarybą sudaro:

Tėvų atstovai:

Jūratė Burbienė (pirmininkė), Laurynas Baliutavičius.

Pedagogų atstovai:

Laimutė Toleikienė, Jurgita Šimkienė (sekretorė).

Aptarnaujančio personalo atstovai:

Ilona Mažonienė, Džiuljeta Bražienė.

2017 metų pabaigoje įstaigoje išrinkta darbo taryba.

Darbo tarybą sudaro:

Irena Gvildienė (pirmininkė), Vita Lacko (sekretorė), Vidmantė Miliauskaitė - Mencė (tarybos narė).

SAVIVALDOS KLUBAS „TVARKIUKAS"

(išsamiau - UGDYMAS/VAIKŲ SAVIVALDOS KLUBAS „TVARKIUKAS")


Klubą sudaro priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai, tėvai.

Klubo veikla vadovaujasi JT vaikų teisių konvencija, taisyklėmis ir  susitarimais; nagrinėja vaiko laisvės, teisių, pareigų bei atsakomybės  svarbą socialinėje aplinkoje: organizuoja pažinimo, tvarkos pamokėles, talkas, akcijas bendruomenėje.

Klubo nariai sėkmingai dalyvauja respublikinėse VšĮ "Vaiko labui" organizuojamose akcijose „Savaitė be patyčių", "Tolerancijos diena".