Valdymo struktūra

Šilutės lopšelio - darželio ,,Raudonkepuraitė" organizacinė valdymo struktūra:

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė