Veikla

VEIKLOS FORMOS:

 • vaikų, tėvų ir darbuotojų švietimas netradiciniais būdais:
       * paskaitos, diskusijos, pokalbiai, konsultacijos;
       * informaciniai stendai, lankstinukai, laikraštis, internetinė svetainė.
 • įvairi, į vaiką orientuota praktinė veikla:
       * situacijų analizė, praktinės užduotys, žaidimai, įvairi judri veikla ir kt.
 • projektinė veikla:
       * ilgalaikiai sveikatos projektai, dalyvavimas respublikos, rajono sveikatos rėmimo programų projektuose;
       * netradicinių sveikatos savaičių projektai;
       * sveikatos dienos;
       * soc. partnerių organizuoti projektai.
 • pramogos:
       * sporto pramogos ir šventės vaikams, bendruomenei;
       * proginės akcijos;
       * dalyvavimas rajono, soc. partnerių organizuojamuose sporto renginiuose;
       * piešinių, plakatų ir kt. darbų įstaigoje, rajone, respublikoje, parodos ir konkursai.
 • vykdomos programos:
       * „Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo“;
       * Europos vaisių ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokykloje programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“.
 • sveikatos dienos  (vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį).
Informacija atnaujinta 2018-03-02