Teisės aktai

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" VEIKLĄ REGLAMENTUOJA:

 • LR Konstitucija
 • LR įstatymai
 • LR vyriausybės nutarimai
 • LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai
 • Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai
 • Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
 • Įstaigos nuostatai

TVARKŲ APRAŠAI

/docs/Tvarkos aprašas dėl 40 ct panaudojimo.pdf

 /docs/VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE - Copy 3.doc

/docs/sveikatos preižiūros tvarkos aprašas.doc

/docs/Darbo-tarybos-darbo-reglamentas.docx

/docs/Darbuotojų asmens duomenų apsaugos aprašas.docx

/docs/Ugdytinių duomenų saugojimo tvarkos aprašas.docx

/docs/Untitled.FR12.pdf

 • Sveikatiada
 • Lietuvos mažųjų žaidynės
 • Sveikatos želmenėliai
 • Zipio draugai
 • Mes Rūšiuojam
 • Be patyčių