Teisės aktai

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" VEIKLĄ REGLAMENTUOJA:

  • LR Konstitucija
  • LR įstatymai
  • LR vyriausybės nutarimai
  • LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai
  • Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai
  • Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
  • Įstaigos nuostatai

TVARKŲ APRAŠAI

/docs/Tvarkos aprašas dėl 40 ct panaudojimo.pdf

 /docs/VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE - Copy 3.doc

/docs/sveikatos preižiūros tvarkos aprašas.doc

/docs/Darbo-tarybos-darbo-reglamentas.docx

/docs/Darbuotojų asmens duomenų apsaugos aprašas.docx

/docs/Ugdytinių duomenų saugojimo tvarkos aprašas.docx

/docs/Untitled.FR12.pdf