Teisės aktai, tvarkų aprašai

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" VEIKLĄ REGLAMENTUOJA:

  • LR Konstitucija
  • LR įstatymai
  • LR vyriausybės nutarimai
  • LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai
  • Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai
  • Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
  • Įstaigos nuostatai

TVARKŲ APRAŠAI:

Tvarkos reglamentuojančios darbuotojų darbą

/docs/darbo apmokėjimo sistema.pdf

/docs/darbo apmokejimo tvarka.pdf

/docs/darbo tvarkos taisyklės.pdf

/docs/darbuotojų profilaktiniai tyrimai dėl covid-19.pdf

/docs/mobingo politika.pdf

/docs/mobingo tvarkos aprašas.pdf

/docs/vidaus kontroles politika.pdf

/docs/Mažos vertės V P taisykles 2021.doc.pdf

Tvarkos reglamentuojančios darbuotojų sveikatą ir saugumą

/docs/darbuotojo nušalinimo dėl neblaivumo ir (ar) apsvaigimo tvarkos aprašas.pdf

/docs/darbuotoju etikos standartų tvarka.pdf

/docs/darbuotoju instruktavimas ir mokymas.pdf

/docs/darbuotoju privalomo sveikatos patikrinimo tvarkos aprašas.pdf

/docs/incidentai darbe.pdf

Tvarkos reglamentuojančios ugdymo procesą

/docs/fiksuoto mokesčio už aplinkos išlaikymą tavrka.pdf

/docs/mokesčio už vaikų išlaikynmą tvarka.pdf

/docs/priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka.pdf

/docs/ugdymo(si) organizavimo tvarka.pdf

Tvarkos reglamentuojančios ugdytinių saugumą ir sveikatą

/docs/nemokamo maitinimo tvarka.pdf

/docs/pagalba mokinio savirūpai.pdf

/docs/patyčiu prevencija.pdf

/docs/pirmos pagalbos organizavimo tvarka.pdf

/docs/ugdytiniu asmens duomenu tvarkymo taisykles.pdf

/docs/vaiku apžiūros tvarka.pdf

/docs/vaiku sveikatos priežiūros organizavimo tvarka.pdf

Įstaigoje veikiančių sitemų, metodų, krizių tvarkos

/docs/elektroniniu dkumentu valdymo tvarka.pdf

/docs/krizės valdymo veiksmų planas 2021 m.pdf

/docs/kriziu valdymo tvarka.pdf

/docs/LEAN sistema KAIZEN.pdf