Teisės aktai, tvarkų aprašai

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RAUDONKEPURAITĖ" VEIKLĄ REGLAMENTUOJA:

  • LR Konstitucija
  • LR įstatymai
  • LR vyriausybės nutarimai
  • LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai
  • Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai
  • Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
  • Įstaigos nuostatai

TVARKŲ APRAŠAI:

Tvarkos reglamentuojančios darbuotojų darbą:

/docs/apmokejimo tvarka nuo 2024-01-02 - Copy 3.pdf

/docs/istaigos-vidaus-kontroles-politika.pdf

/docs/darbo tvarkos taisyklės 2021.pdf

/docs/mobingo politika.pdf

/docs/mobingo tvarkos aprašas.pdf

/docs/tvraka dėl darbuootjo veiklso vertinimo.pdf

Tvarkos reglamentuojančios darbuotojų sveikatą ir saugumą:

/docs/darbuotojo nušalinimo dėl neblaivumo ir (ar) apsvaigimo tvarkos aprašas.pdf

/docs/darbuotoju etikos standartų tvarka.pdf

/docs/darbuotoju instruktavimas ir mokymas.pdf

/docs/darbuotoju privalomo sveikatos patikrinimo tvarkos aprašas.pdf

/docs/incidentai darbe.pdf

Tvarkos reglamentuojančios ugdymo procesą:

/docs/priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023 09 01.pdf

/docs/dėl vaiko galių vertinimo.pdf

/docs/tvarka dėl vaiku išlaikymo mokescio nuo 2024 04 01.pdf

/docs/ugdymo(si) organizavimo tvarka.pdf

/docs/Lankomumo užtikrinimo ir apskaitos tvarka 2023.pdf

Tvarkos reglamentuojančios ugdytinių saugumą ir sveikatą:

/docs/vaikų nemokamo maitinimo organizavimas 2023.pdf

/docs/vaiku maitinimo organizavimas 2023.pdf

/docs/pagalba mokinio savirūpai.pdf

/docs/patyčiu prevencija.pdf

/docs/vaiku apžiūros tvarka.pdf

/docs/vaiku sveikatos priežiūros organizavimo tvarka.pdf

/docs/dėl veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2023.pdf

/docs/dėl pirmos pagalbos teikimo 2023.pdf

Įstaigoje veikiančių sitemų, metodų, krizių tvarkos:

/docs/krizės valdymo veiksmų planas 2023.pdf

/docs/elektroniniu dkumentu valdymo tvarka.pdf

/docs/krizės valdymo tvarkos aprašas 2022.pdf

 

Informacija atnaujinta 2024-04-08