Dėl paramos įstaigai

PARAMA, KURI PRATURTINTŲ UGDOMĄJĄ APLINKĄ VAIKAMS

          Gerbiami lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenės nariai ir visi, kas norėtų paremti  įstaigą. 2% Jūsų pajamų mokesčio, patenkančio į Valstybės biudžetą, bus skirti lopšelio-darželio vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui. Planuojama atnaujinti vaikų žaidimo kambarį ir įsigyti kokybiškus žaislus.

     Jums apsisprendus 2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“, reikia užpildyti specialią formą FR 0512 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Užpildytą formą paramos davėjas gali pats pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją arba į lopšelį-darželį. Specialią prašymo formą bei instrukcijas galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniuose, internete adresu www.vmi.lt arba lopšelyje-darželyje.

          Galimi ir kiti paramos būdai: piniginė parama, pervedant į įstaigos sąskaitą ar konkrečių daiktų padovanojimas.

          Nuoširdžiai dėkojame darbuotojams, kolegoms, draugams, giminaičiams, vaikų tėveliams, kurie ištikimai remia įstaigą.  

 

Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė" REKVIZITAI:

Paramos gavėjo kodas  190689820

Paramos gavėjo pavadinimas Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė"

Adresas Atgimimo alėja -1, Šilutė

Banko pavadinimas Luminor Bank AS Šilutės skyrius

Banko kodas 40100

Atsiskaitomoji sąskaita LT 274010043500090181

Speciali prašymo forma