Priėmimas

Prašymą lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą pateikite Šilutės rajono Savivaldybėje. Daugiau informacijos čia: /docs/Tvarkos aprašas dėl centralizuotovaikų priėmimo.pdf

  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių