Programos

Planuodami vaikų ugdymo(si)  procesą, vadovaujamės šiomis PROGRAMOMIS:

  • „Raudonkepuraitės kraitelė” – ikimokyklinio ugdymo programa (parengta įstaigos darbo grupės 2007 m., atnaujinta 2011 m., 2016 m., 2020 m.);
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;
  • Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas (LR ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” nariai, nuo 2007 m.);
  • „Zipio draugai”, tarptautinė vaikų socializacijos programa (nuo 2007 m.);
  • „Tvarkiukas”, vaikų savivaldos klubo programa;


DALYVAUJAME RESPUBLIKINĖSE PROGRAMOSE:

  • Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“, vykdoma nuo 2011 m. ir tęsiama;
  • „Dėl vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2011-2014 m. m.” ir tęsiama.


NEMOKAMŲ PROGRAMŲ  "VAISIAI IR PIENAS VAIKAMS" VARTOJIMO SKATINIMAS