Socialiniai partneriai

Glaudžiai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais, siekiame veiklos tobulinimo ir gerosios darbo patirties sklaidos, sudarydami galimybę edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei, organizuojant bendrų projektų įgyvendinimą, raiškos ir saviraiškos renginius: parodas, spektaklius, koncertus.


Ryšiai su socialiniais partneriais:

Lopšeliai-darželiai:

Šilutės l/d„Pušelė“, „Žibutė“ (sveikatos seminaras, sveikatos projektas, teatro diena), „Gintarėlis“, „Ąžuoliukas“, „Žvaigždutė“, Švėkšnos ir Saugų darželiai (kolegialus bendradarbiavimas, patirties sklaida), Juknaičių „Giliukas“ (dalyvavimas meninės raiškos projekte „Menų savaitė“), Kelmės „Ąžuoliukas“, Klaipėdos „Dobiliukas“, Joniškio „Vyturėlis“ (bendri projektai, patirties sklaida), Vilniaus „Papartis“, Telšių „Eglutė“, Garliavos „Eglutė“, Radviliškio „Žvaigždutė“, Utenos „Voveraitė" (kolegialus bendradarbiavimas, patirties sklaida).


Mokyklos: Šilutės Pamario pagrindinė ir Žibų pradinė mokyklos, Šilutės meno mokykla (vaikų adaptacijos aptarimas, edukacinės ekskursijos, bendri projektai, renginiai), Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija.


F. Bajoraičio biblioteka, vaikų skyrius (edukacinės valandėlės, meninės raiškos renginiai).


Šilutės policija – „Būk, saugus“ (edukacinės valandėlės, dalyvavimas pratybose ir kt.).


Miškų urėdija (edukacinė išvyka, maisto žvėreliams rinkimas ir  kt.).


Šilutės Hugo Šojaus muziejus (edukacinės valandėlės, renginiai).

Bendruomeniniai Šeimų namai (paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone).


Nuolat vykdomos edukacinės veiklos, patirties sklaida, kūrybinės raiškos renginiai, projektai, virtualus bendradarbiavimas.

 
Biblioteka Miškų urėdija  
     
 
Darželiai Policija  

 

 
Pradinės ir meno mokyklos Muziejus  
   
Bendruomeniniai šeimų namai    

 

  • Sveikatiada
  • Lietuvos mažųjų žaidynės
  • Sveikatos želmenėliai
  • Zipio draugai
  • Mes Rūšiuojam
  • Be patyčių