Specialistų veikla

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

  • Logopedo – teikiamos priešmokyklinio ugdymo, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir vertintiems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) vaikams.
  • Psichologo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) vaikams.
  • Socialinio pedagogo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) vaikams, ugdytinių tėvams, pedagogų ir tėvų švietimui (konsultavimui), o esant poreikiui padeda visiems įstaigą lankantiems ugdytiniams socializacijos procese. Socialinė pedagogė Egidija Žukienė (padlet.com)