Specialistų veikla

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

  • Logopedo-spec.pedagogo – teikiamos priešmokyklinio ugdymo, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ir vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT), vaikams.
  • Psichologo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams.
  • Socialinio pedagogo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams, ugdytinių tėvams, pedagogų ir tėvų švietimui (konsultavimui), o esant poreikiui padeda visiems įstaigą lankantiems ugdytiniams socializacijos procese.
    /docs/Padeka.pdf
    /docs/ProjektoLankstinukas.pdf
     Socialinė pedagogė Egidija Žukienė (padlet.com) 
  • Šilutės rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistės - teikia informaciją įstaigos pedagogams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo; identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius; dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklas įstaigoje /docs/Veiklos planas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2022.pdf.
Informacija atnaujinta 2023-03-14