Specialistų veikla

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

 • Logopedo-spec.pedagogo – teikiamos priešmokyklinio ugdymo, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ir vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT), vaikams.
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 1-2m.pdf
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 2-3m – kopija.pdf
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 4-6m – kopija – kopija.pdf
 • Psichologo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams.
  /docs/Atmintinė tėvams apie priešmokyklinį etapą.pdf
 • Socialinio pedagogo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams, ugdytinių tėvams, pedagogų ir tėvų švietimui (konsultavimui), o esant poreikiui padeda visiems įstaigą lankantiems ugdytiniams socializacijos procese.
  ​Socialinė pedagogė Egidija Žukienė nuo 2023 m. spalio mėnesio įstaigoje vykdo ilgalaikius projektus:
  • rajoninį socialinio sąmoningumo projektą „Nutiesk draugystės takelį“  „Obuoliukų“ grupėje su mokytoja Irena Gvildiene; 
  • respublikinį socialinį emocinį projektą ,,Liečiu-jaučiu2“ keliose grupėse.​​​​​

            Projekto „Visi kartu dėl mūsų vaikų“ lankstinukas /docs/Lankstinukas 2024.jpg /docs/Lankstinukas.jpg

            ​​​​​/docs/Padeka.
            ProjektoLankstinukas.pdf  
            Socialinė pedagogė Egidija Žukienė (padlet.com) 

 • Šilutės rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - teikia informaciją įstaigos pedagogams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo; identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius; dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklas įstaigoje.
  /docs/Raudonkepuraitės 2023 m. planas .pdf
Informacija atnaujinta 2024-02-21