Specialistų veikla

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

 • Logopedo-spec.pedagogo – teikiamos priešmokyklinio ugdymo, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ir vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT), vaikams.
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 1-2m.pdf
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 2-3m – kopija.pdf
  /docs/LANKSTINUKAS vaiku kalbos raida 4-6m – kopija – kopija.pdf
 • Psichologo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams.
  /docs/Atmintinė tėvams apie priešmokyklinį etapą.pdf
 • Socialinio pedagogo - įstaigą lankantiems vaikams ir jų šeimoms bei vertintiems Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (ŠPT) vaikams, ugdytinių tėvams, pedagogų ir tėvų švietimui (konsultavimui), o esant poreikiui padeda visiems įstaigą lankantiems ugdytiniams socializacijos procese.
  ​Socialinė pedagogė Egidija Žukienė  2023—2024 m.m. vykdo projektus:
  • ugdymo įstaigos ilgalaikį projektą „Visi kartu dėl mūsų vaikų“ /docs/Projekto lankstinukas.pdf;
  • rajoninį socialinio sąmoningumo projektą „Nutiesk draugystės takelį“  „Obuoliukų“ grupėje su mokytoja Irena Gvildiene;
  • respublikinį socialinį emocinį projektą ,,Liečiu-jaučiu2“;
  • respublikinį socialinių pedagogų projektą „Profesijų pasaulis“ su „Obuoliukų“ grupės vaikais;
  • tarptautinį švietimo įstaigų emocinės raiškos ir jausmų projektą IV „PO SAVO SPARNELIU TAVE PRIGLAUSTI GALIU“  su „Pelėdžiukų" grupės vaikais;
  • tarptautinį eTwinning projektą „Emocijų karuselė/Carousel of feelings“ su „Obuoliukų" grupės vaikais;
  • edukacinį renginį „Draugiškoji socialinio - emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams, 5-8 ir 9-12 klasėms" „Pelėdžiukų" grupės vaikams. 

            ​​​​​/docs/Padeka.
            ProjektoLankstinukas.pdf  
            Socialinė pedagogė Egidija Žukienė (padlet.com) 

Informacija atnaujinta 2024-06-07