Ugdymas karantino metu

Pedagogų darbas nuotoliniu būdu: 

2020 03 16 - 03 27 /docs/pedagogų veiklso planas 2020- kovo 16-27 d..docx

Ugdymo organizavimo modelis:

 /docs/ugdymo organizavimas karantino metu.docx

Ugdymo proceso teminės vaikų veiklos ir pasiekimų žingsneliai​: 

Tema: "Vitaminų kalnelis ir augalų karalystė" (03 30 - 04 10) - /docs/teminė vaikų veiklos veiksenos ir galimi pasiekimai.docx

Tema: "Gerumas ir meilė širdelėje žydi" (04 14 - 04 24) - /docs/17 tema balandžio 14-24 d. - Copy 1.docx

Specialistų rekomendacijos:

Logopedė: /docs/dėl logopedės darbo.docx

Socialinė pedagogė: /docs/Mieli vaikai ir jų tėveliai.docx

Psichologė: /docs/teveliams.docx

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: informacija ruošiama...

Kita svarbi informacija šeimoms:

Direktorės įsakymas dėl mokesčio netaikymo karantino ir nuotolinio ugdymo(si) metu: /docs/dėl įsak - Copy 1.docx

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internetinėje erdvėje: /docs/rekomendacijos tėvams.docx

Informacija dėl mokytojų atostogų: /docs/dėl informacijos.docx

Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu: /docs/Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo.docx

Dėl vaikų priežiūros/forma: /docs/Dėl vaikų priežiūros A1-460.pdf

Dėl ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo atnaujinimo būtinų sąlygų: /docs/Dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo.pdf ; /docs/ŠILUTĖS LOPŠELI3.docx