Ugdymas Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu (COVID-19)

 

LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

/docs/2021-10-13 Ugdymo įstaigos gali spręsti dėl IPRR_-.pdf

/docs/2021-09-22_izoliavimo+taisykles_keitimas (1).pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ded759c01a4a11ecad9fbbf5f006237b

/docs/V-2543+nauja+redakcija.docx

/docs/V-2543+nauja+redakcija - Copy 1.docx

Dėl ugdymo organizavimo: 

/docs/Kada rekomenduojama skelbti IPRR.png

/docs/S-(1.13)-222 2021-09-21 ugdymo įstaigoms.doc - Copy 1.pdf

Atsakingas asmuo už keitimąsi su NVSC informacija:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Bertešiūtė, Tel.: 861689958, El.p.: jurgita.bertasiute@silutessveikata.lt

Aktuali infromacija:

/docs/2021-10-13 PS Pajutę peršalimo simptomus likite namie.docx

/docs/Dėl covid-19 pakeitimų.pdf

https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/