Ugdymas Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu (COVID-19)

 

LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

/docs/lrv-nutarimas-del-valstybes-lygio-ekstremaliosios-situacijos-paskelbimo-nr-152-netenka-galios-nuo-2022-05-01.pdf

/docs/lr-sam-sprendimas-del-pavedimo-organizuoti-koordinuoti-ir-vykdyti-testavima-ugdymo-istaigose-nr-v-1927-pakeitimai-nuo-2022-02-21.pdf

/docs/dėl kaukių dėvėjimo.docx

/docs/2021-11-15_izoliacijos+taisykles_keitimas_galutinis.docx

/docs/2021-10-13 Ugdymo įstaigos gali spręsti dėl IPRR_-.pdf

/docs/2021-09-22_izoliavimo+taisykles_keitimas (1).pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ded759c01a4a11ecad9fbbf5f006237b

/docs/V-2543+nauja+redakcija.docx

/docs/V-2543+nauja+redakcija - Copy 1.docx

Dėl ugdymo organizavimo: 

/docs/V-737.pdf

/docs/V_2543_keit_20220221.pdf

/docs/837.pdf

/docs/Infekciju+plitima+ribojantis+rezimas_2021-10-11_galutinis.docx

/docs/Kada rekomenduojama skelbti IPRR.png

/docs/S-(1.13)-222 2021-09-21 ugdymo įstaigoms.doc - Copy 1.pdf

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl testavimo vykdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

/docs/A1-272 Dėl testavimo vykdymo įstaigoje.pdf

Atsakingas asmuo už keitimąsi su NVSC informacija:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Bertešiūtė, Tel.: 861689958, El.p.: jurgita.bertasiute@silutessveikata.lt

Aktuali infromacija:

/docs/2021-10-13 PS Pajutę peršalimo simptomus likite namie.docx

/docs/Dėl covid-19 pakeitimų.pdf

https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/