Atviri duomenys

Šilutės rajono savivaldybės mero ir Tarybos sprendimai, nutartys, įsakymai:

Dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamų pietų kainos pakeitimo:

/docs/Kainos nuo 2024.01.01.pdf

/docs/Dėl nemokamo maitinimo Kainos A1-1641.pdf

/docs/Kainos nuo 2023.01.01-3.pdf

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

/docs/T1-268.pdf

/docs/del-mokescio-uz-vaiku-islaikyma-svietimo-istaigose (1).doc

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-174 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-267 /docs/T1-267.pdf

Dėl vaikų priėmimo į Šilutės sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigas:

/docs/dėl centralizuoto vaikų priėmimo.docx

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-198 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-266 /docs/T1-266.pdf

 

 

Šilutės lopšelio-darželio direktoriaus įsakymai viešinimui:

DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TIKSLINIMO IR PATEIKIMO - /docs/Dėl privačių interesų deklaracijų.pdf

 

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas (2023-05-18):

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė

UAB "Inspektum" kontrolės įstaigos vertinimas (2023-10-19):

Šilutės Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė

 

 

Informacija atnaujinta 2024-04-05