Laisvos vietos

Laisvos vietos grupėse

Ankstyvojo amžiaus grupės (1 - 2 m.) – 3 ( iki maksimalaus skaičiaus ).

Ankstyvojo amžiaus grupė (2 - 3 m.) - 3 (iki maksimalaus skaičiaus).

Ikimokyklinio amžiaus grupės (3 - 5 m.) – 2 ( iki maksimalaus skaičiaus ).

Priešmokyklinio amžiaus grupės (6 m.) – 0 ( iki maksimalaus skaičiaus ).

__________________________

DĖL  ATRANKOS PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

           Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

           Darbo krūvis – 0,25 etato, 9 val./sav., sutartis - neterminuota. Pradėti dirbti iš karto.

           Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

           Darbo užmokestis psichologui nustatomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

           Bus skiriamas bandomasis laikotarpis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 • Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis;
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.
 • IKT valdymas.

Privalumai:

 • darbą vertinti kaip pašaukimą;
 • darbas komandoje;
 • projektinės veiklos patirtis;
 • psichologo darbo patirtis švietimo įstaigoje.

Mes jums siūlome:

 • įdomią ir atvirą naujovėms aplinką, galimybes tobulėti, įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
 • nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus (jeigu turite darbo patirties).

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie atranką  skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje www.raudonkepuraite.lt

Dokumentus siųsti  el. paštu:  direktorius@raudonkepuraite.lt 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikiama telefonu 8 (441) 622 64 arba įstaigoje.