Laisvos vietos

NUO 2021-09-01 (NAUJIEMS MOKSLO METAMS) LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA LAISVŲ VIETŲ 1 - 3 METŲ VAIKAMS. PRAŠYMUS GALITE TEIKTI ŠILUTĖS R. SAVIVALDYBĖJE. 

LAUKSIME NAUJŲ UGDYTINIŲ!

__________________________

DĖL  ATRANKOS PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

           Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ skelbia atranką psichologo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

           Darbo krūvis – 0,5 etato, 20 val./sav., sutartis - neterminuota.

           Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

           Darbo užmokestis psichologui nustatomas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

           Bus skiriamas bandomasis laikotarpis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 • Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.
 • IKT valdymas.

Privalumai:

 • darbą vertinti kaip pašaukimą;
 • darbas komandoje;
 • projektinės veiklos patirtis;
 • psichologo darbo patirtis švietimo įstaigoje.

Mes jums siūlome:

 • įdomią ir atvirą naujovėms aplinką, galimybes tobulėti, įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
 • nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus (jeigu turite darbo patirties).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus siųsti  iki 2021 m. iki rugpjūčio 24 d.  el. paštu:  direktorius@raudonkepuraite.lt

Išsamesnė informacija  teikiama telefonu 8 (441) 622 64 (5) arba užėjus į mūsų įstaigą.

__________________________