Veiklos sritys

ŠŪKIS       

,,LAISVI + LINKSMI + SVEIKI VAIKAI”


SIEKIAME

Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys „pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.


GARANTUOJAME

Džiugų ir įdomų gyvenimą vaikams, pilną pažinimo  džiaugsmo bei kūrybinės raiškos; atsakymus į visus vaikams ir tėvams (globėjams) rūpimus klausimus.

 

PRIORITETINĖS SRITYS:

  • kokybiškų paslaugų teikimas vaikui, šeimai;
  • partnerystės metodo skatinimas;
  • saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas;
  • individualizuotas ugdymas ir programų dermė;
  • etnokultūrinių ir pilietinių vertybinių nuostatų formavimas.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-08