Renginiai

2023 metai

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

TRADICINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE

„Sudie,  Kalėdų eglute “ Atsisveikinimo su eglute rytmetis 2023-01-06
„Lietuva — šalelė mylima“ Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti 2023-02-15
„Atverkime pasakų skrynelę“  Teatro ir vaikų knygos dienai paminėti 2023-03-31
„Vai atvažiuoja Velykų Bobutė zuikių karieta" Velykinis rytmetis 2023-04-11
„Sudie, darželi...“ Atsisveikinimo su darželiu rytmetis 2023-05-31
„Saulė mūsų delnuose" Popietė skirta šeimos dienai paminėti 2023-05-15
„Po saulelę į širdelę" Rytmetis vaikų gynimo dienai 2023-06-01
„Labas,  Raudonkepuraite!“ Šventinis rytmetis rugsėjo 1-ąjai  2023-09-01
„Vasarėlė užaugino, rudenėlis išdalino“  Rytmetis  2023-10-09
„Gerumas ir bendrystė mus jungia" Adventinės  popietės  2023-11,12
„Raudonkepuraitės“ pilies pasaka“  Gimtadienio rytmetis 2023-12-15

 

PARODOS

 • „Pašėlusios zuikių Velykos“, paroda įstaigoje (balandis).
 • „Draugiškas gamtai medis“, ekologinė paroda įstaigoje (spalis – lapkritis).
 • „Kalėdinis miestas”, bendruomenės narių kūrybinių darbų paroda (gruodis).

 

PILIETINĖS AKCIJOS

 • „Atmintis gyva, nes liudija“, respublikinė pilietinė iniciatyva, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (sausis).
 • „Mes skirtingi – mes draugai", Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (lapkritis).

 

RAJONO, RESPUBLIKOS KONKURSAI, RENGINIAI, PROJEKTAI

Rajono:

 • „Augam mes su dainele", rajono (respublikos) vaikų kolektyvų dainų festivalis (spalis).
 • „Virš marių saulelė, o širdy — giesmelė“, rajono etnokultūrinis festivalis (gegužė).
 • „Eglučių alėja“, žaisliukų gamyba ir eglutės puošimas, Šilutės H.Šojaus muziejaus paroda (gruodis).

 

Respublikos:

 • „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“, LTOK projektas (sausis–birželis).
 • „Sveikatiada", respublikinis sveikos gyvensenos ugdymo projektas (sausis–gruodis).
 • „Mes rūšiuojam“, respublikos aplinkosauginis projektas (sausis–gruodis).
 • Asmeninės pedagogų iniciatyvos dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

 

NETRADICINIO UGDYMO SAVAITĖS ĮSTAIGOJE

 • „Lietuva - šalelė mylima“, tradicinė, pilietinė (vasaris).
 • „Vasarėlė užaugino, rudenėlis išdalino“, tradicinė (spalis).
 • „Raudonkepuraitės“ pilies pasaka“, gimtadienio, tradicinė (gruodis).

 

Informacija atnaujinta 2023-02-17