2018 metais

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

TRADICINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE

„Sudie,  žaliaskare“ Atsisveikinimo su eglute rytmetis 2018-01-05
„Graži, graži, tėvyne mano“ 100 -mečio renginių savaitė 2018-02-05-15
„Kelionė pasakų takais“ Knygos ir teatro rytmetis 2018-03-27
„Ir atvažiavo velykų bobutė"“ Rytmetis 2018-04-03
„Aš, mamytės užvadėlis“ popietės mamytėms 2018-05-02-03-04
"Sukas ir sukas sodelį ratukas" popietė bendruomenei 2018-05-18
"Aš su tėveliu - viską galiu" popietė tėčiams 2018-06-01
„Sudie, darželi mielas“ Atsisveikinimo su darželiu  popietė 2018-05-29 (30)
„Labas,  Raudonkepuraite!“ Rytmetis vaikams ir tėvams 2018-09-01
„Rudenėlio takeliu“ Rytmetis 2018-09-27
,,Mano augintinis" Rytmetis 2018-10-03
„Uždekim gerumą širdelėse“ Adventinė popietės grupėse 2018-12-04-05-06
„Raudonkepuraitės pilies pasaka“ Rytmetis vaikams ir bendruomenei 2018-12-14
„Kalėdinis karnavalas“ Kalėdinės grupių šventės 2018-12-20,21

 

PARODOS

 • „Mes nupinsim juostą ir apjuosim Lietuvėlę"“, juostų pynimas ir paroda languose, skirta Lietuvos 100 - mečiui (vasaris).
 • „Senių besmegenių šalyje“, – vaikų ir jų šeimų  kūrybinių darbų paroda (lapkritis - gruodis).

 

PILIETINĖS AKCIJOS

 • „Atmintis gyva, nes liudija“, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (sausis).
 • „Padėkime miško žvėreliams“ (maisto rinkimas ir išvežimas),  įstaigos (vasaris).
 • „Savaitė be patyčių“, respublikos, socializacijos akcija, VšĮ „Vaiko labui" (kovas).
 • „Žemės diena“, tarptautinė iniciatyva, (kovo 20 d.).
 • Tolerancijos diena, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (lapkričio 16 d.).

 

RAJONO, RESPUBLIKOS KONKURSAI IR RENGINIAI

Rajono:

 • „Morių paradas“, Šilutės muziejaus paroda (vasaris).
 • "Kelionė pasakų takais", teatro diena (kovas).
 • „Aš šauniausias iš visų į mokyklą išeinu“, renginys (gegužė).
 • „Smalsučių atradimai" (rugsėjis).
 • „Eglučių alėja“ , žaisliukų gamyba ir eglutės puošimas, Šilutės muziejaus paroda (gruodis).
 • „Mažieji talentai“, kūrybinės raiškos renginys (lapkritis).

 

Respublikos:

 • ,,Mes - šimtmečio vaikai",  konkursas (vasaris).
 • „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“, LTOK (kovas).
 • „Europos judėjimo savaitė“, (rugsėjis).
 • Asmeninės pedagogų iniciatyvos dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

 

NETRADICINIO UGDYMO SAVAITĖS ĮSTAIGOJE

 • „Graži, graži, tėvyne mano“, pilietinė (vasaris).
 • „Iš knygelės į širdelę“, teatro ir knygos (kovas).
 • „Rudenėli,rudenėli, duok man savo kepurėlę“, tradicinė (rugsėjis).
 • „Augame sveiki ir saugūs“, sveikatos (spalis).
 • „Raudonkepuraitės pilies pasaka“, gimtadienio (gruodis).