Renginiai

2021 metai

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

TRADICINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE

„Sudie,  Kalėdų stebuklų šalie“ Atsisveikinimo su eglute rytmetis 2021-01-06,07
„Lietuva, Lietuva, Lietuvėle, mana “ Rytmetis Vasario 16-ai paminėti 2021-02-15
„Seksiu, seksiu pasakėlę ir vaidinsiu teatrą“ Teatro dienos rytmetis 2021-03-28
„Pavasariados šaukliai" Velykinis rytmetis 2021-04-06
„Sudie, darželi...“ Atsisveikinimo su darželiu rytmetis 2021-05-31
,,Mes nupinsim laimės juostą" Etnokultūrinė popietė bendruomenei 2021-05-28
„Vaikystės vaivorykštės spalvos" Rytmetis vaikų gynimo dienai 2021-06-01
„Labas,  Raudonkepuraite!“ Rytmetis rugsėjo 1-ai dienai 2021-09-01
,,Margaspalvio rudenėlio takeliu"  Rytmetis  2021-10-08
„Raudonkepuraite, gyvuok visada“ Šventinė jubiliejinė gimtadienio diena  2021-12-16
„Din, dilin, Kalėdų varpeliai“ Kalėdinės grupių šventės 2021-12-20-23

 

PARODOS

 • „Mūsų spalvotos vaikystės svajonių kraitelė", įstaigos (balandis-gegužė).
 • „Papuošk kepuraitę Raudonkepuraitei", respublikinė kūrybinių darbų paroda, skirta įstaigos jubiliejui (lapkritis-gruodis).

 

PILIETINĖS AKCIJOS

 • „Atmintis gyva, nes liudija“, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (sausis).
 • „Padėkime miško žvėreliams“ (maisto rinkimas ir išvežimas),  įstaigos (vasaris).
 • „Sąmoningumo mėnuo BE PATYČIŲ“, respublikos, socializacijos akcija, „Vaikų linija" (kovas).
 • „Aš toks, o tu kitoks", tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (lapkričio 16 d.).

 

RAJONO, RESPUBLIKOS KONKURSAI IR RENGINIAI

Rajono:

 • „Virš marių saulelė, o širdy - giesmelė“, etnokultūrinis, tradicinis įstaigų festivalis (gegužė).
 • „Aš, tėtis ir mama - sportiška šeima", sporto renginys (lapkritis).
 • „Eglučių alėja“, žaisliukų gamyba ir eglutės puošimas, Šilutės muziejaus paroda (gruodis).

 

Respublikos:

 • „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“, LTOK projektas (sausis - gegužė).
 • „Mūsų namai - dorybių žemė“, (balandis).
 • ,,Augam mes su dainele", respublikinis dainelių festivalis (spalis).
 • Asmeninės pedagogų iniciatyvos dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

 

NETRADICINIO UGDYMO SAVAITĖS ĮSTAIGOJE

 • „Lietuva, Lietuva, Lietuvėle, mana“, pilietinė, tradicinė (vasaris).
 • „Seksiu, seksiu pasakėlę ir vaidinsiu teatrą“, kalbos ir teatro, tradicinė (kovas).
 • ,,Pavasariados šaukliai", velykinė, tradicinė (kovas-balandis).
 • „Margaspalvio rudenėlio takeliu“, tradicinė (spalis).
 • „Raudonkepuraite, gyvuok visada“, jubiliejinė gimtadienio, tradicinė (gruodis).