Renginiai

2024 metai

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

TRADICINIAI RENGINIAI ĮSTAIGOJE

„Sudie,  žaliaskare “ Atsisveikinimo su eglute rytmetis 2024-01-05
„Užgavėnių linksmybės“ Rytmetis skirtas Gavėnios pradžiai 2024-02-13
„Mažoj širdelėj - visa Lietuva“ Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti 2024-02-15
„Iš pasiklydusios pasakos“  Teatro ir knygos dienai paminėti 2024-03-27
„Kuriu ir sveikinu Žemę“ Rytmetis skirtas Žemės dienai paminėti 2024-03-20
„Velykų linksmybės" Velykinis rytmetis 2024-04-02
„Sudie, darželi...“ Atsisveikinimo su darželiu rytmetis 2024-05-27
„Mes nupinsim pynimėlį" Bendruomenės popietė  2024-05-15
„Susipažinkime ir draugaukime" Atvirų durų diena naujiems vaikams 2024-06-05
„Labas,  Raudonkepuraite!“ Šventinis rytmetis rugsėjo 1-ąjai  2024-09-01
„Rudenėlis atrieda moliūgų traukinuku“  Rudenėlio rytmetis  2024-10-18
„Žiemos šauktuvės - Šv.Martyns“ Popietė 2024-11-11
„Sujunk ir sušildyk, Advento žvakele" Adventinės  popietės  2024-12-02
„Raudonkepuraitės“ pilies pasaka“  Gimtadienio rytmetis 2024-12-16

 

PARODOS

 • „Mano raidė stebuklinga“, rajono paroda Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje (vasaris).
 • „Velykų medis“, bendruomenės narių kūrybinių darbų paroda įstaigos kieme (kovas – balandis).
 • „Raudonkepuraitės“ patirtis įstaigos leidiniuose“, įstaigos erdvėse (gegužė).
 • „Nykštukų karalystėje”, kalėdinių erdvių papuošimo paroda įstaigoje (gruodis).

 

PILIETINĖS AKCIJOS

 • „Atmintis gyva, nes liudija“, respublikinė pilietinė iniciatyva, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (sausis).
 • „Padėkime miško gyventojams“, sąmoningumo akcija (vasaris).
 • „Be patyčių“, socialinio sąmoningumo savaitė (kovas).
 • „Mes skirtingi – mes draugai", Tolerancijos diena, Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, respublikos, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (lapkritis).

 

RAJONO, RESPUBLIKOS KONKURSAI, RENGINIAI, PROJEKTAI

Rajono:

 • „Augam mes su dainele", rajono (Klaipėdos regiono) vaikų kolektyvų dainų festivalis (spalis).
 • „Tiesiu draugystės takelį“, rajono socialinio ugdymo projektas (rugsėjis — lapkritis).
 • „Eglučių alėja“, žaisliukų gamyba ir eglutės puošimas, Šilutės H.Šojaus muziejaus paroda (gruodis).

 

Respublikos:

 • „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024“, LTOK projektas (sausis – birželis).
 • „Sveikatiada", respublikinis sveikos gyvensenos ugdymo projektas (sausis – gruodis).
 • „Mes rūšiuojam“, respublikos aplinkosauginis projektas (sausis – gruodis).
 • „Dramblys“, respublikos socialinio emocinio ugdymo programa (sausis — gruodis).
 • „Sveika mokykla“, sveikatą stiprinančių mokyklų respublikinis projektas (sausis — gruodis).
 • Asmeninės pedagogų iniciatyvos dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

 

NETRADICINIO UGDYMO SAVAITĖS ĮSTAIGOJE

 • „Mažoj širdelėj - visa Lietuva“, tradicinė, pilietinė (vasaris).
 • „Rudenėlis atrieda moliūgų traukinuku“, tradicinė  (spalis).
 • „Raudonkepuraitės“ pilies pasaka“, tradicinė, gimtadienio (gruodis).

 

Informacija atnaujinta 2024-05-08