Grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA DVYLIKA ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPIŲ:

4 lopšelio grupės (1-3 m. amžiaus vaikai);

6 ikimokyklinės grupės (4-6 m. amžiaus vaikai);

2 priešmokyklinės grupės (6-7 m. amžiaus vaikai);

 • 1 lopšelio grupė – „Pelėdžiukų“;
 • 2 lopšelio grupė – „Bitučių";
 • 3 lopšelio grupė - „Obuoliukų“;
 • 4 lopšelio grupė - "Gandriukų";
 • 5 ikimokyklinė grupė – „Drugelių"
 • 6 ikimokyklinė grupė – „Paukščiukų“;
 • 7 ikimokyklinė grupė - „Smalsučių";
 • 8 ikimokyklinė grupė - "Spalviukų";
 • 9 ikimokyklinė grupė – „Boružiukų“;
 • 10 ikimokyklinė grupė - "Lašiukų";
 • 11 priešmokyklinė grupė – „Žirniukų";
 • 12 priešmokyklinė grupė - "Zuikių".

 

Kiekviena grupė turi savo simbolius - emblemas, marškutes, skiriamuosius ženklus, himną ar skanduotę, tradicijas.

Grupės kasmet rengia ir įgyvendina grupių projektus, leidžia informacinius lankstinukus tėvams, socialiniams partneriams.

Kiekviena grupė atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės.