Grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA DVYLIKA ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GRUPIŲ:

4 lopšelio grupės (3 grupės - nuo 1 m. iki pradinio ugdymo, 1 grupė - nuo 2 – 3 metų);

4 ikimokyklinės grupės, 1 mišri ikimokyklinio-priešmokyklinė grupė2 priešmokyklinės grupės (1 grupė - nuo 2 iki pradinio ugdymo pradžios, 7 - nuo 3 m. iki pradinio ugdymo pradžios);

 • 1 lopšelio grupė – „Smalsučiai“;
 • 2 lopšelio grupė – „Zuikiai";
 • 3 lopšelio grupė - „Lašiukai“;
 • 4 lopšelio grupė - „Drugeliai";
 • 5 ikimokyklinė grupė – „Paukščiukai"
 • 6 ikimokyklinė grupė – „Bitutės“;
 • 7 ikimokyklinė grupė - „Boružiukai";
 • 8 ikimokyklinė grupė - „Gandriukai";
 • 9 ikimokyklinė grupė – „Pelėdžiukai“;
 • 10 mišri ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė - „Obuoliukai";
 • 11 priešmokyklinė grupė – „Žirniukai";
 • 12 priešmokyklinė grupė - „Spalviukai".

Kiekviena grupė turi savo simbolius – emblemas, marškutes, skiriamuosius ženklus, himną ar skanduotę, tradicijas.

Grupės kasmet rengia ir įgyvendina grupių projektus, leidžia informacinius lankstinukus tėvams, socialiniams partneriams.

Kiekviena grupė atvira vaiko svajonių pasauliui, pilna raiškos ir saviraiškos galimybių, kur formuojasi pilietinės ir bendražmogiškosios vertybės.

Informacija atnaujinta 2024-05-08