Parama

PARAMA, KURI PRATURTINTŲ UGDOMĄJĄ APLINKĄ VAIKAMS

     Gerbiami lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenės nariai ir visi, kas norėtų paremti  įstaigą. 1,2 % Jūsų pajamų mokesčio, patenkančio į Valstybės biudžetą, bus skirti lopšelio-darželio vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui. Planuojama atnaujinti vaikų žaidimo kambarį ir įsigyti kokybiškus žaislus.

     Galimi ir kiti paramos būdai: piniginė parama, pervedant į įstaigos sąskaitą ar konkrečių daiktų padovanojimas.

        Nuoširdžiai dėkojame darbuotojams, kolegoms, draugams, giminaičiams, vaikų tėveliams, kurie ištikimai remia įstaigą.  

 

Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė" REKVIZITAI:

Paramos gavėjo kodas  190689820

Paramos gavėjo pavadinimas Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė"

Adresas  Atgimimo alėja -1, Šilutė

Banko pavadinimas   Luminor Bank AS  Šilutės skyrius

Banko kodas 40100

Atsiskaitomoji sąskaita  LT 274010043500090181

Parama skiriama elektroniniu būdu.

_______________

       Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2020 m. už 2019 m. pervedė 2 % paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“. Surinktos lėšos panaudotos vaikų grupių erdvių turtinimui: įsigyta naujų edukacinių priemonių kūrybiniams vaikų žaidimams, žaislų, knygelių, marškučių su įstaigos logotipu vaikų dalyvavimui įstaigos reprezentaciniuose renginiuose.

              Tikimės ir prašome būti aktyviais mūsų rėmėjais ir 2021 metais, paragindami vieni kitus, pritraukdami savo šeimos narius, draugus ir kitus asmenis.

               Prašymus dėl paramos skyrimo galima pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinę mokesčių inspekciją Elektroninio deklaravimo bankininkystę (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/

Dėmesio! Paramos gavėjui galima skirti tik 1,2 % (ankščiau buvo 2 %).

  REKVIZITAI:

   Šilutės lopšelis-darželis ,,Raudonkepuraitė“

   Atgimimo al. 1, LT-99123 Šilutė

   Įmonės kodas 190689820

   Atsiskaitomoji sąskaita:  LT 274010043500090181

 

     Dėkojame, tikimės supratimo ir paramos skyrimo... 

 

 

                                                                    Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ vaikai, darbuotojai ir vadovai

_______________________