Sveikatos želmenėliai

SVEIKATOS ŽELMENĖLIŲ ŽINGSNELIAI

TIKSLAS - siekti, kad vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas apimtų visas veiklos sritis ir taptų visų bendruomenės narių rūpesčiu, laikantis sveikatos ir saugos standartų.


VERTYBINĖS NUOSTATOS:

  • vaikų sveikata – visų rūpestis ir džiaugsmas;
  • patirties ir kompetencijų kaupimas per pažinimo džiaugsmą;
  • aktyvi šeima + kompetentingas pedagogas + sveikas ir saugus vaikas.


PRINCIPAS - Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos ugdymas – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia  ir sveika gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.

 

Informacija atnaujinta 2022-11-08