Tėveliams

ŠEIMA ir IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGA –  dvi svarbiausios ugdymo institucijos, nuolat glaudžiai bendradarbiaujančios tarpusavyje. Vaikui pradėjus lankyti darželį, į tėvų pradėtą socializacijos procesą įsitraukia pedagogai. 

Nuolat ieškome įvairesnių formų ir būdų, kad galėtume drauge (pedagogai ir tėvai) veikdami siekti bendrų tikslų. Jaučiame rezultatus ir jais džiaugiamės: tėvai – aktyvūs grupių atnaujinimo projektų rengimo ir įgyvendinimo pagalbininkai, puikūs nuveiktų darbų pristatymo dalyviai, aktyvūs susitikimuose, šventėse, parodose, akcijose, įstaigos bendruomenės bei rajono renginiuose.

Vykdome tėvų švietimo programą „TĖVŲ MOKYKLĖLĖ":

  • paskaitos;
  • diskusijos;
  • individualūs pokalbiai su šeima;
  • konsultacijos.

Nuotraukas iš susipažinimo, adaptacinių valandėlių galite peržiūrėti mūsų skyreliuose "GALERIJA" bei "TĖVELIAMS" > (ATVIRŲ DURŲ IR ADAPTACINĖS DIENOS).